Komise


  Sportovně technická komise:


  Jan Řivnáč – předseda
  Tomáš Würtherle
  Tomáš Březina


  Disciplinární komise:

  Jan Holeňa – předseda
  Tomáš Březina
  Tomáš Ulrich


  Komise mládeže:


  Patrik Skandera – předseda
  Jan Řivnáč


  Komise rozhodčích a delegátů:

  Jiří Rozlílek – předseda
  Tomáš Výborný - obsazovatel