Stanovisko ČAILH k situaci na Ukrajině

Stanovisko ČAILH k situaci na Ukrajině

Vedení ČAILH, stejně jako široká veřejnost a celý svět napjatě sleduje agresivní invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Přesto, že se pravidelně s ruskými sportovci nepotkáváme a politika se sportem by se neměla prolínat, ovšem nyní se jedná o zcela výjimečnou a mimořádně závažnou situaci a ničím neodůvodněnou agresi na suverénní stát.

Vedení ČAILH, stejně jako široká veřejnost a celý svět napjatě sleduje agresivní invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Přesto, že se pravidelně s ruskými sportovci nepotkáváme a politika se sportem by se neměla prolínat, ovšem nyní se jedná o zcela výjimečnou a mimořádně závažnou situaci a ničím neodůvodněnou agresi na suverénní stát. Plně se však ztotožňujeme se stanoviskem Národní sportovní agentury a mnoha dalších světových sportovních institucí. Jsme pro okamžité vyloučení všech sportovců a funkcionářů ze všech mezinárodních sportovních organizací a okamžité zrušení všech plánovaných akcí na území Ruské federace.

Ke stejnému kroku by měla přistoupit i mezinárodní organizace World Skate, na kterou prostřednictvím zastřešující organizace ČUKS budeme apelovat. "Je naší iniciativou, aby se k nám připojili i ostatní svazy, které sdružuje ČUKS, abychom společně adresovali prohlášení organizaci World Skate," sdělil prezident ČAILH Tomáš Würtherle. Jde o bezprecedentní rozhodnutí a je nám líto všech sportovců, kteří nesouhlasí s kroky vedení Ruské federace, ale je potřeba si uvědomit, že každý sportovec kromě sebe zároveň reprezentuje i svojí zem a její činy. 

Plně stojíme za Ukrajinou a jejím lidem!

Dopis ČUKS pro World Skate si můžete přečíst zde